Kylmänen Food Oy:n tietosuojakäytäntö

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR, General Data Protection Regulation) tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia, tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön sekä korostaa henkilön oikeuksia omiin tietoihinsa.

Keräämme sivuillamme vain verkkoanalytiikkaevästeitä, joilla seuramme sivuston palveluiden käyttötapoja Google Analytics. _utmt, _utmb, _utmc, _utmz, _utma.

Lisätietoja evästeistä saatte sivuilta: https://policies.google.com/privacy?hl=fi Google analytics.

Rekisterin omistajan tiedot

1. Rekisterin pitäjä
Kylmänen Food Oy
Y-tunnus 0473891-8
Urheilutie 3 92500 Rantsila

2. Rekisteriasiois vastaavan henkilön yhteystiedot
Puhelin 0406814882
tietosuojavaltuutettu@kylmanen.fi

3. Rekisterin nimi
Kylmänen Food Oy kotisivut

4. Rekisterin tarkoitus
Kerätä verkkoanalytiikka dataa asiakkaan käyttäytymisestä sivujen kanssa.

5. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste
Analytiikkatiedoilla parannamme sivujen sisältöä ja pyrimme tuottamaan parempaa palveluja tulevaisuudessa.

6. Tietosisältö
Profilointitiedot. Mielenkiinnon ja käyttäytymisdatan tallennus.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaan vieraillessa verkkosivuillamme.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja luovutetaan sääntöjen mukaisesti Google Analytics evästeiden kautta.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä
Kylmänen Food Oy:n verkkosivujen kautta kerätyt tiedot siirtyvät automaattisesti Google Analytics -ohjelmaan, ja se kerää tietoja ja voi käyttää niitä EU-alueen sisällä.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Kylmänen Food Oy:n verkkosivujen kautta kerätyt tiedot siirtyvät automaattisesti Google Analytics -ohjelmaan ja se kerää tietoja ja voi käyttää niitä EU-alueen ulkopuolella.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain Kylmänen Food Oy:n nimetyt toimihenkilöt, joilla on perusteltu tarve sekä käyttäjätunnukset ja salasanat. Suojausasetukset hoituvat niin työasemien tietoturvan, kuin palomuurien avulla. Koulutuksen ja perehdytyksen avulla pyrimme jatkossakin tuottamaan kotisivuillamme tietoturvallista ja EU:n GDPR-tietosuoja-asetuksen mukaista materiaalia.

12. Tietojen elinkaari
Tietoja säilytetään Kylmänen Food Oy: puolesta vain sivujen vieraillun ajan tiedot poistetaan istunnon päätyttyä.

13. Käyttäjän oikeudet
Käyttäjällä on oikeus:
1. saada pääsy tietoihinsa,
2. tietojen oikaisemiseen,
3. tulla unohdetuksi,
4. siirtää tiedot järjestelmästä,
5. vastustaa automaattista profilointia,
6. kieltää tietojensa käyttö markkinointiin,
7. saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta sekä
8. tehdä valitus valvontaviranomaiselle.