Kylmänen Food Oy

 

Kylmänen Food Oy on yksi maailman pohjoisimmista lihanjalostajista. 1900-luvun alusta pienimuotoista lihanjalostusta harjoittaneesta perheyrityksestä on vuosikymmenien saatossa kasvanut monipuolinen pohjoisen ruokatalo, joka panostaa vahvasti tuotekehitykseen ja laadukkaisiin tuotteisiin. Kokolihatuotteet, säilykkeet, einekset ja tuore liha ovat tärkeimmät tuoteryhmämme. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Rantsilassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Sodankylässä parhaimmalla poronhoitoalueella Suomen Lapissa.

Kylmänen Food Oy är en av världens nordligaste köttförädlingsfabriker. Familjeföretaget som sedan början av 1900-talet drivit köttförädling i liten skala, har växt till ett mångsidigt nordigt mathus som kraftigt satsar på produktutveckling och högklassiga produkter. Helköttsprodukter, konserver, halvfabrikat och färskkött är våra viktigaste produktgrupper. Våra produktionsorter ligger i Rantsila Norra Österbotten Finland och i Sodankylä, mellan det bästa renskötselområdet av Finska Lappland.

Kylmänen Food Oy is one of the world’s northernmost meat processors. Our family business began processing meat products on a small scale in the early 1900s and has since grown into a major food producer in Finland. We place heavy emphasis on product development and high-quality products. Our main product groups include whole meat products, canned products, convenience foods and fresh meat. Our places of production are located in Rantsila Northern Ostrobothnia Finland in and in Sodankylä in the middle of the best reindeer herding area in Finnish Lapland.